7.3.1 Samenwerking

Wij zetten in op samenwerking met andere partijen (overheden, organisaties, onderwijs en onderzoek en bedrijfsleven) om maatschappelijke resultaten te behalen. Wij staan open voor initiatieven van anderen.

Context

De opgave bepaalt de vorm en partners in de samenwerking. Overheden worden steeds meer beoordeeld op hun toegevoegde waarde bij de aanpak van maatschappelijke opgaven.

Acties

  1. We stellen met de provincie Gelderland een nieuwe Samenwerkingsagenda 2015 - 2019 op.
  2. We werken samen met de Overijsselse regio’s (Regio Twente, Regio Zwolle en Regio Stedendriehoek) en andere partners aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven.
  3. We stellen samen met Gelderland het actieplan NRW op en werken samen met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.
  4. In provinciaal verband werken wij samen binnen ons gezamenlijke Inter Provinciaal Overleg.
  5. We onderhouden goede contacten met onze samenwerkingspartners, waaronder Gelderland en onze Duitse partners.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld, Erik Lievers, Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • In het investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur dat in 2016 aan Provinciale Staten wordt aangeboden, wordt een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van deze prestatie (in relatie met de andere prestaties uit dat Investeringsplan: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.2, 7.3.4).Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.