7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van Koning

De Commissaris van de Koning (CdK) geeft als rijksorgaan aan de hand van de ambtsinstructie invulling aan haar rijkstaken. Deze richten zich (los van de specifieke toebedeelde taken en bevoegdheden zoals met betrekking tot Koninklijke Onderscheidingen) op bevordering van de integriteit en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Context

Deze prestatie betreft taken van de CdK uit de ambtsinstructie (Rijkstaken) en taken voortkomend uit haar rol als provinciaal orgaan.

Acties

  1. De CdK ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester.
  2. De CdK legt ambtsbezoeken bij gemeenten af.
  3. De CdK ziet toe op de Veiligheidsregio’s in Overijssel.
  4. De CdK handelt bij integriteitvraagstukken.
  5. De CdK ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot bezoeken van het Koninklijk Huis.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Deze prestatie wordt door de Commissaris van de Koning uitgevoerd als Rijksambtenaar. Wij hebben hier geen rol in.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.