7.1.1 Bestuurlijke inrichting

Als systeemverantwoordelijke toetsen wij ontwikkelingen binnen het lokaal bestuur zoals de veranderingen van de vormen van samenwerking tussen de overheden. Dit doen wij door het opstellen van een heldere visie.

Context

Overheid en samenleving zijn in beweging. Overheden zoeken naar andere vormen van samenwerking waarbij zij zich bezinnen op de veranderingen in de omgeving en de maatschappelijke positionering. De rol en de positie van de provincies staan verwoord in…

Acties

  1. We komen met een provinciale visie op de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel, die breed is afgestemd.
  2. Wij toetsen nieuwe samenwerkingsverbanden aan het actuele toetsingskader.
  3. Opstellen investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur. (Voor de prestaties 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2 en 7.3.4)

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Onze rol kan verschillend zijn. Dit is afhankelijk van het doel van de samenwerkingsrelatie.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.