5.4.2 Bevorderen van export

De provincie stimuleert ondernemers om internationale contacten op te doen om daarmee de mogelijkheid van grensoverschrijdend handeldrijven te bevorderen en het verdienvermogen van de regio te vergroten. Dit betreft een verbreding van het beleid handelsmissies.

Context

Internationalisering richt zich op internationale handel (import en export), internationale samenwerking/kennisuitwisseling, internationaal investeren/outsourcing (van binnen naar buiten) en acquisitie (van buiten naar binnen).

Acties

  1. Wij faciliteren drie handelsmissies. Aan deze handelsmissies nemen 30 ondernemers deel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Innovatie en Internationalisering (in voorbereiding, volgt in najaar 2016)