4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. We voeren het vastgestelde 'Verbeterplan spoor' (gereed 2017) uit en bereiden de implementatie van de concessie 2017 - 2032 voor.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Voorbereiden van de elektrificatie van het gedeelte Zwolle - Wierden door ProRail.
  2. Voorbereiden van de snelheidsverhoging van het gedeelte Zwolle - Heino en het gedeelte Nijverdal - Wierden door ProRail.
  3. Begeleiden realisatie van een extra perron voor deze treindienst op station Zwolle door ProRail (zie ook prestatie 4.2.4).
  4. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door Zwolse onderwijsinstellingen (zie ook prestatie 4.2.5).
  5. Begeleiden implementatie van de concessie Zwolle - Enschede door de vervoerder.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor het project ‘elektrificeren Zwolle – Wierden’ is een begrotingswijziging doorgevoerd waarmee onze begroting in overeenstemming wordt gebracht met de geactualiseerde projectbegroting van Prorail aan wie de uitvoering is opgedragen (kasritmebijstelling).

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de lasten in 2016 en 2017 te verlagen met respectievelijk € 7,2 en € 10,8 miljoen en in 2018 te verhogen met € 3,5 miljoen op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede. Het saldo van deze mutaties blijft gereserveerd binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel in afwachting van het verdere verloop van het project.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: