3.4.4 Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven

Door de ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven te verbeteren, verbeteren we de balans tussen economie & natuur. Wij gaan in overleg met onze partners bepalen op welke wijze wij deze ambitie concreet gaan invullen.

Context

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is een beproefd instrument gebleken en blijven we inzetten. Met deze prestatie ontwikkelen we ook andere methoden om met lokaal maatwerk initiatieven te ondersteunen.
Voorbeelden zijn klimaatadaptatie (zoals…

Acties

  1. Met partners komen tot een uitvoeringsprogramma.
  2. In de het kader van de revisie van de Omgevingsvisie voeren wij de volgende acties uit: - Kaartbeeld met opgaven en gebiedswaarden. - Experimenteerruimte en instrumentontwikkeling binnen de omgevingsverordening. - Kavelruil en landinrichting met behoud of verbetering ruimtelijke kwaliteit. - Opheffen reconstructiezonering en behouden milieuwinst

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.