3.4.3 Verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven

Door verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Een goede leefomgeving rond agrarische bedrijven betekent het behouden van een goede basiskwaliteit voor mens en natuur door vermindering van de hinder van agrofoodbedrijven. Wij zetten erop in om de best beschikbare technieken breed te laten landen.…

Acties

  1. Vaststellen en uitvoeren van een provinciale aanpak tot verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven.
  2. Inzet en deelname van het Kennisplatform veehouderij en (humane) gezondheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel wordt voor zomer 2016 door GS vastgesteld.