3.4.2 Milieu-innovatie in de landbouw

Uitwerken van een programma voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en de agrofoodketen, gericht op het verminderen van de milieubelasting voor een toekomstbestendige balans tussen natuur en economie.

Context

Als instrumentele uitwerking van het Agro & Foodbeleid van prestatie 3.5.1 werken wij, in samenspraak met de sector, een programma uit voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en de Agro & Foodketen. De invulling van dit programma kan…

Acties

  1. Met de landbouwsector een programma uitwerken voor milieu-innovaties.
  2. Een voorstel ontwikkelen en vaststellen over de inzet van de gereserveerde middelen.
  3. Uitvoeren van de voor 2016 geprogrammeerde activiteiten/projecten bij primaire landbouwbedrijven en de agrofoodketen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel wordt voor zomer 2016 door GS vastgesteld.