3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling

Door soortenbescherming zorgen ervoor wij dat natuur- en landschapskwaliteiten worden behouden. Wij voeren deze taak zo uit, dat de ruimte voor economische ontwikkeling wordt geoptimaliseerd.

Context

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet natuurbescherming in 2016 worden wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het wettelijke soortenbeschermingsregime en in samenhang daarmee ontheffingverlening voor ruimtelijke ingrepen en actieve…

Acties

  1. Gesprekken voeren met partners over de invulling van de soortenbescherming.
  2. Verkennen van kansen voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen.
  3. Verkennen van mogelijkheden om natuurcompensatie te vereenvoudigen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: